FREE SHIPPING - Besplatna isporuka

Isporuka na vreme

ON-TIME Delivery

Svi prodavci na NeniPeni.com su dužni da garantuju da su njihovi proizvodi isporučeni na vreme, to je poznato i kao “ISPORUKA NA VREME”. Na svakoj stranici proizvoda možete pronaći za koliko će dana prodavac isporučiti proizvod. Garantovani rok za Obradu Narudžbine je od 5-8 dana.

ON-TIME Delivery počinje u trenutku kada su prodavci isporučili proizvod Kurirskoj službi. Ako ste kupili nešto na NeniPeni.com ali ga niste primili u garantovanom roku isporuke, možete dobiti kompletan povraćaj novca, a ako ste primili nepotpun ili proizvod sa vidljivim nedostacima, pun ili delimičan povraćaj novca, Nakon uspešno završenog Spora sa Prodavcem.

OKVIR U KOME SE PRIMENJUJE GARANCIJA

Svi proizvodi na NeniPeni.com garantuju da će biti isporučeni u roku od 60 dana (od dana kada je pošiljka registrovana na Prijemu u zemlju destinaciju.). Ovaj period može imati par dana odlaganja usled velikih praznika (Kineska nova godina, Nova Godina, nacionalni praznici).

Ako kupujete bilo koji proizvod preko sajta, zaštićeni i uživate Napredne Garancije pri kupovini ako proizvod ne dobijete na vreme. Isporuka proizvoda može biti na bilo kojoj adresi u svetu. Pun povraćaj nije dostupan u sledećim okolnostima:

  1. Vaša porudžbina nije stigla zbog faktora koji su u vašoj kontroli (tj. Navođenje pogrešne adrese za isporuku),
  2. Vaša porudžbina nije stigla zbog izuzetnih okolnosti izvan kontrole prodavca (tj. Nije obrisana od strane carine, odgodila je prirodna katastrofa)
  3. Ostale izuzetne okolnosti van kontrole kompanije NeniPeni.com
  4. Neovlašćena plaćanja na vaš bankovni račun Prodavca (npr. ako ste zaobišli Aliekpres.rs i izvršili plaćanje direktno prodavcu).

GARANCIJE NA PERIOD NA ŽALBU

Možete podneti zahtev za refundiranje do 5 dana nakon što je narudžbina završena (primljen proizvod na kućnu adresu i potvrda prijema). To možete uraditi otvaranjem Spora preko forme ZA OTVARANJE SPORA, PRIMEDBE ILI ŽALBE.

NAPREDNA GARANCIJA ZA POTRAŽIVANJE REFUNDACIJE

  1. Niste dobili narudžbinu u garantovanom roku isporuke 20-40 dana a najkasnije 60 dana od dana prijema u Carinsko odelenje u zemlji destinaciji.
  2. Možete podneti zahtev za refundiranje do 5 dana nakon što je narudžbina završena (primljen proizvod na kućnu adresu i potvrda prijema). Primili ste NEKOMPLETAN ili proizvod sa Vidljivim NEDOSTACIMA.
  3. Ostvarivanje prava na Naprednu Garanciju vršite otvaranjem Spora, Primedbe ili Žalbe preko Forme za Spor, Primedbu ili Žalbu, sa detaljima o OSPORENOJ narudžbini.
  4. Imajte na umu da možete otvoriti samo JEDAN spor po narudžbini.

Način Isporuke proizvoda

FREE SHIPPING ili Besplatna Isporuka

Najčešće za prozvode male vrednosti je opcija slanja FREE SHIPPING – ili Besplatno slanje. Prilikom slanja izuzetno malih i vrednosno malih pošiljaka može se desiti da pošiljka uopšte nema broj za praćenje – Tracking number ID.

Prodavci se skoro uvek trude da ipak svaka pošiljka ima svoj broj za praćenje te preko određenih servisa unosom Tracking number ID – možete u svakom trenutku videti gde se Vaša pošiljka nalazi.

Za ovakve pošiljke vrednosti koje su ispod Osnove za Carinjenje, rok za isporuku je Standarni  Način isporuke i on iznosi 20 do 40 dana, a najkasnije 60 dana od isporuke od dana prijema na Carinu u zemlji destinaciji.

KADA SE MENJA OPCIJA FREE SHIPPING?

Opcija FREE SHIPPING ili Besplatna isporuka će se promeniti ako izaberete VIŠE KOMADA jednog istog proizvoda*, ili pak izaberete BRŽE VREME DOSTAVE preko dostupnih Internacionalnih kurirskih službi DHL. UPS, FEDEX, itd.

*za neke proizvode Prodavci nude nekoliko komada proizvoda sa opcijom Besplatna isporuka (1 ili 2kom). Povećavanje komada istog proizvoda (3,  5, 10,) može promeniti način isporuke i dodati troškove slanja.

ISPORUKA PAKETA U INOSTRANSTVU

Proizvod koji kupite na platformi nenipeni.com možete primiti na bilo kojoj lokaciji odn. adresi na Planeti. Ovo je jako korisno za naše Kupce koji ne žive samo u na Balkanu, Srbiji ili ostalim balkanskim zemljama, nego su na radu u nekoj od zemalja iz okruženja ili u Dijaspori.

Isporuka paketa u inostranstvu i zemljama u okruženju se obavlja preko NACIONALNIH kurirskih službi po Uslovima i Pravilima tih zemalja.

NARUDŽBINE VEĆE VREDNOSTI

Narudžbina VEĆE VREDNOSTI (jedan artikal):

U slučaju da imate JEDAN ARTIKAL u korpi, koji ima veću vrednost koja prelazi osnovicu za Carinjenje, morate imati u vidu da on podleže obračunu PORESKE I CARINSKE vrednosti po zvaničnom carinskom katalogu. Opcija slanja FREE SHIPPING takođe može da se promeni u zavisnosti od vrednosti kupljenog proizvoda.

Narudžbina VEĆE VREDNOSTI (više različitih artikala):

U slučaju da imate VIŠE ARTIKALA u korpi, koji imaju veću vrednost, morate imati u vidu da se oni šalju ZASEBNO jedan od drugog i podležu pravilima isporuke za svaki POJEDINAČNO.

Primer: Ako imate 10 artikala u korpi, i iste kupite preko jedne narudžbenice, obračunaće Vam se jedan ZBIRNI IZNOS (vrednost korpe) ali odabrani proizvodi se dalje naručuju kod svakog prodavca proizvoda ZASEBNO, tj, Vaša plaćena suma se deli na pojedinačnu vrednost svakog proizvoda koji biva uplaćen kod svakog prodavca posebno. Ovo pravilo se ne odnosi na situacije ne u slučaju kada imate više artikala od istog prodavca.

Morate da znate da će u ovom slučaju svaki artikal koji je sadržan u korpi biti kupljen i poslat POSEBNO i kao takav stići na Vašu adresu.

NeniPeni.com je nema proizvoda na stanju i skladištu. NeniPeni.com ne grupiše i nema na skladištu nikakvu robu te je ne prima i ne šalje grupisanu u isti paket. NeniPeni.com prodaje iste proizvode koji se nalaze na globalnom tržištu. Roba koju naručujete, se kupuje direktno od prodavaca u Kini i kao takva šalje direktno na Vašu adresu.

Ovako naručeni proizvodi mogu stići odvojeno kao svaki poseban artikal iz korpe, sa zasebnim vremenom isporuke i brojem pošiljke i potencijalnim troškovima ako podležu obračunu na carini.

Ako ipak Vaša pošiljka ne stigne u predviđenom roku Uložite Spor, Primedbu ili Žalbu, slanjem broja naružbine i kratkim opisom problema. NeniPeni.com će istog trenutka kontaktirati Prodavca i predočiti problem. Vaša Prava ostvarujete osnovnom Zaštitom Kupaca na sajtu nenipeni.com.