Spor, Primedba ili Žalba vezana za Vašu Narudžbinu na Aliekspres

Vaša email adresa vezana za Spor koji pokrećete.
Tačan broj #Narudžbine kupljenog proizvoda na nenipeni.com
*ukoliko želite da Vratite proizvod sa kojim niste zadovoljni Troškove SLANJA nazad prodavcu Pokrivate u POTPUNOSTI.

Korisne preporuke - pre Pokretanja Primedbe ili Žalbe

NeniPeni.com isporučuje proizvode na Vašu adresu bilo gde da se nalazite na svetu.

Svi proizvodi na nenipeni.com garantuju da će biti isporučeni u roku od 60 dana. Najčešće je za prozvode male vrednosti opcija slanja FREE SHIPPING – ili Besplatno slanje u roku od 20 – 40 dana. 

Ukoliko kupujete proizvode izuzetno male vrednosti, može se desiti da pošiljka uopšte nema broj za praćenje – Tracking number ID. Ovo se može desiti za izuzetno male pakete poslate u koverti.

Pošiljke se šalju avionskim transportom. Ukoliko je pošiljka poslata na avion i ima potvrđen prijem na avio transport po – Track ID, prodavac NE odgovara  za Neisporučenje proizvoda u zemlju destinaciju. Ne pokušavajte Osporiti Uručenje ako ste dobili paket to je Nemoguće sakriti. Svaka pošiljka ima poseban međunarodni Bar kod.

Na stranici proizvoda pronaćićete za koliko dana prodavac Obrađuje i isporučuje proizvod. Vreme isporuke počinje u trenutku kada su prodavci Isporučili proizvod. Rok za obradu je narudžbine je najčešće od 3 – 5 dana. Može biti i duži u periodima za Novu i Kinesku Novu godinu i njihove državne praznike.

Možda je Problem do vas? 1. Vaša porudžbina nije stigla zbog faktora koji su u vašoj kontroli (navođenje pogrešne adrese za isporuku) 2. Vaša porudžbina nije stigla zbog izuzetnih okolnosti izvan kontrole prodavca (nalazi se na Carini, odgodila je prirodna katastrofa itd.) 3. Neovlašćena kupovina direktno od prodavca (zaobišli ste NeniPeni.com izgubili ste Garancije) 4. Ostale izuzetne okolnosti van kontrole NeniPeni.com

Možete podneti zahtev za refundiranje do 15 dana nakon što je narudžbina završena. Imajte na umu da možete otvoriti samo jedan Spor, Primedbu ili Žalbu po Narudžbini. Pre pokretanja Spora pročitajte Pravila i Uslove za kupovinu na nenipeni.com

Ukoliko želite da Vratite proizvod Prodavcu Troškove slanja proizvoda NAZAD snosite u Potpunosti.

Pokrenuo sam Spor, Primedbu ili Žalbu, ŠTA SADA?

Adresa: Delaware, USA

Dostupnost za poziv, vreme od 9 am do 17 pm

Email: info@nenipeni.com

Phone: (+1) 722 218 7505